Програма конференції:


<

29 ТРАВНЯ

17:00 –
18:00
Екскурсія Музеєм Національного університету «Києво-Могилянська академія»

30 ТРАВНЯ

10:00 Реєстрація
Відкриття конференції
 • В’ячеслав Брюховецький, почесний президент НаУКМА
 • Андрій Мелешевич, президент НаУКМА
 • Тетяна Ярошенко, віце-президентка НаУКМА
 • Григорій Грабович, професор Гарвардського університету,
  віце-президент Наукового товариства імені Шевченка у США
 • Сергій Плохій, директор Українського наукового інституту
  Гарвардського університету
 • Таїса Сидорчук, директорка Центру орієнталістики
  імені Омеляна Пріцака в НаУКМА
11:00 –
13:00
Панель 1
Омелян Пріцак як особистість,
інтелектуал і громадський діяч

Модератор: Павло-Роберт Маґочій (Університет Торонто)
11:00 Омелян Пріцак і відродження україністики на Заході у другій
половині ХХ століття: практичні й теоретичні орієнтири
Григорій Грабович (Гарвардський університет)
11:40 Особиста бібліотека Омеляна Пріцака в НаУКМА
та її значення для дослідження біографії вченого
Таїса Сидорчук (НаУКМА)
12:20 Тіні предків: родовід Омеляна Пріцака
Андрій Фелонюк (Інститут української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України)
13:00 Обід (Кафе «Трапезна», Контрактова пл. 4)
14:00 –
15:30
Панель 2
Омелян Пріцак і сходознавство
Модератор: Володимир Потульницький
(Інститут української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України)
14:00 Євразія Омеляна Пріцака: мови, тексти, візії
Віктор Остапчук (Університет Торонто)
14:45 Омелян Пріцак і єврейські студії
Віталій Черноіваненко (Українська асоціація юдаїки, НаУКМА)
15:30 Перерва
16:00 –
17:30
Панель 3
Омелян Пріцак і візантиністика
Модератор: Олександр Галенко
(Інститут історії України НАН України)
16:00 Візантинознавчі публікації в «Harvard Ukrainian Studies»
під час редакторства Омеляна Пріцака та їхня актуальність
у контексті становлення української візантиністики
Дмитро Гордієнко (Інститут української археографії
та джерелознавства імені М. С. Грушевського НАН України)
16:45 Між історією та пам’яттю: хрещення князя Володимира
Великого в Легенді Бандурі
Олександр Филипчук (Чернівецький національний
університет імені Юрія Федьковича)
18:00 Вечеря (Кафе «Трапезна», Контрактова пл. 4)

31 ТРАВНЯ

10:00 Екскурсія Центром орієнталістики імені Омеляна Пріцака
і Меморіальним кабінетом-бібліотекою Омеляна Пріцака
в НаУКМА
11:00 –
13:00
Панель 4
Омелян Пріцак – організатор науки
Модератор: Григорій Грабович (Гарвадський університет)
11:00 Півстоліття українських студій у Гарварді
Сергій Плохій (Гарвардський університет)
11:40 «Бостонська Річ Посполита». Гарвардський проект, Омелян Пріцак
і польсько-українські інтелектуальні контакти
(1960-і – 1980-і роки)
Олександр Аврамчук (Варшавський університет)
12:20 Розуміння історії: спогади про дослідницький семінар
Омеляна Пріцака в Києві
Ярина Пузиренко (Національний університет біоресурсів
і природокористування України)
13:00Обід (Кафе «Трапезна», Контрактова пл. 4)
14:00 –
15:30
Панель 5
Омелян Пріцак та історія еміграції
Модератор: Віталій Черноіваненко (Українська асоціація юдаїки, НаУКМА)
14:00 Вплив американських іммігрантів на європейську батьківщину наприкінці Першої світової війни
Павло-Роберт Маґочій (Університет Торонто)
14:45 Особистий архів Омеляна Пріцака в НаУКМА як джерело
до дослідження політичної та дипломатичної діяльності
української еміграції у Королівстві Франція в першій
половині XVIII століття
Георгій Потульницький (Інститут української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України)
15:30 Перерва
16:00 –
17:30
Панель 6
Наукова спадщина Омеляна Пріцака та історія України
Модератор: Сергій Плохій (Гарвардський університет)
16:00 Ревізуючи теорему Пріцака «Що таке історія України?»
Олександр Галенко (Інститут історії України НАН України)
16:45 Внесок Омеляна Пріцака в розвиток досліджень із історії України:
тематичний, методологічний та концептуальний аспекти
Володимир Потульницький (Інститут української археографії та джерелознавства
імені М. С. Грушевського НАН України)
17:30 Круглий стіл «Стан і перспективи дослідження спадщини Омеляна Пріцака»
ЗавантажитиЗавантажити програму конференції

НаУКМА НаУКМА 2019

Facebook

aleksaweb.store